Magellan Corporation

บริษัท แม็กเกลแลน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทท่องเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตัวแทนขายทั่วไป ให้แก่สายการบินและกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอื่นๆ ให้บริการด้านการตลาด การขาย การบริการลูกค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวแก่ลูกค้ารายบุคคลและบริษัท รวมทั้งจัดท่องเที่ยวในและต่างประเทศ ขณะนี้เราเป็นตัวแทนของ Asiana Airlines? Icelandair? Carnival Cruise Line และ Australian Global Education and Training Group (AGETG) ในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีบริษัทในเครือคือ Buynow Travel House ซึ่งให้บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินและจัดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
สำหรับบริการด้านการศึกษา เราให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองเรื่องการศึกษาต่อในออสเตรเลีย แนะนำและช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมสอบ IELTS (International English Language Testing System) การเลือกสถานศึกษา การสมัคร การขอวีซ่าและการเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย
Australian Global Education & Training Group (AGETG) มีประสบการณ์หลายปีในการให้บริการแนะแนวการศึกษา, จัดดูงาน ทัศนศึกษาและนัดพบปะเจรจาทางธุรกิจ, ให้คำปรึกษาด้านการเงิน, จัดทำวีซ่า และดำเนินเรื่องการย้ายถิ่นฐานมายังประเทศออสเตรเลีย AGETG มีชื่อเสียงทั้งในออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ ตลอดจนประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค อาทิ จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย AGETG เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาทุกระดับในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มากกว่า 40 แห่ง มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อในออสเตรเลียอย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจของเราคือ ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน และบริษัทต่างๆ อย่างมืออาชีพที่มีมาตรฐานสูง ด้วยการพัฒนาและศึกษาข้อมูลในการบริการอย่างลึกซึ้ง และให้บริการที่รวดเร็วตรงต่อเวลา
ประเมินนักศึกษา: เป็นการประเมินอย่างครบถ้วนตรงตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ, คุณวุฒิการศึกษา, ความชอบ,ความเหมาะสม, เป้าหมายในอาชีพ และสถานะการเงินของนักศึกษา เพื่อจะเลือกสรรหลักสูตรที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้
เลือกสรร: หลังจากการประเมิน เราจะเลือกสรรเฉพาะสถาบันที่เหมาะสมให้ทำการสมัคร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของ
นักศึกษา, ความชอบ, กำลังทรัพย์, เงื่อนไขการเข้าศึกษาของสถาบัน และความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกนั้น
สมัคร: เราจะทำการสมัครไปยังสถาบันที่นักศึกษาเลือกให้ รวมทั้งพิจารณาและแปลเอกสาร, เตรียมและส่งใบสมัคร, ติดตามผลจนกว่าจะมีการตอบรับ และรายงานผลไปยังนักศึกษา
ทำวีซ่า: เราจัดทำวีซ่านักเรียนให้ รวมถึงพิจารณาและแปลเอกสาร, กรอกใบยื่นคำร้อง และเตรียมนักศึกษาให้พร้อมรับ การสัมภาษณ์ถ้าจำเป็น ตลอดจนช่วยเหลือในขั้นตอนการเข้าเมือง
Two Pacific Place, 20th Floor, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 , Thailand
Phone: (66) 2653-2050-4 Fax: (66) 2653-2056
E-mail: hq@magellan.co.th :: URL: www.magellan.co.th
Design by Sirmate Design
Home | About Us | Products & Services | Planner | Wellness | Educational Services | Privacy | Terms of Use | Contact Us
© Copyright Magellan Corporation Ltd. 2005